צו מבנה מסוכן

משמעות צו מבנה מסוכן

צו מבנה מסוכן אינו בהכרח אות לכך שהדיירים חייבים לעזוב מיד את הבניין עד שהוא יהיה בטוח. במקום זאת, זו עשויה להיות אזהרה שקיימת סכנה פוטנציאלית שיש לטפל בה. צו מבנה מסוכן נמצא גם במקרים בהם אין מדובר בסכנה מיידית לדיירים ולעוברי אורח, אלא בליקויים שיש בהם כדי להעמיד את המבנה בסכנה. יחד עם זאת, […]

Read More ←