חובת המעסיק במקרה של הטרדה מינית

חובת המעסיק, כאשר מתברר מקרה של הטרדה מינית, היא לנקוט באמצעים כדי למנוע את הישנותה. זה כולל טיפול בתלונות, חקירת המצב ונקיטת צעדים כדי למנוע מהמטריד לחזור על התנהגותו. החוק מפרט את חובות המעסיק במקרים של הטרדה מינית, ומחייב את המעסיק להעביר את התלונה לגורם המתאים במקום העבודה.

למעסיקים יש תחומי אחריות רבים כאשר עובד מתלונן על הטרדה מינית:

 

  • לעדכן את המתלונן על הטיפול שננקט
  • להאזין למתלונן
  • לזמן משטרה
  • לאתר לעדים
  • לאמת את המידע שהושג
  • להתייחס ברצינות ובענייניות לתלונה
  • על המעסיק להגן על כבודם ופרטיותו של המעורבים בחקירה
  • אסור לו לחשוף מידע אלא לטובת העניין

כמו כן, בחברות גדולות מצופה מהמעסיק להעביר את הטיפול במקרה לגורם הרלוונטי בחברה שבמסגרת תפקידו מטפל גם בתלונות על הטרדה מינית. המעסיק יחליט כיצד לטפל במצב תוך 7 ימי עבודה, לרבות מתן הנחיות לעובדים המעורבים ונקיטת צעדים למניעת הישנות המעשה. הדבר עשוי לכלול קביעת תקנות וכללי התנהגות מתאימים, כגון קוד לבוש. על המעסיק למסור את החלטתו המנומקת בכתב לצדדים המעורבים. הוא עשוי לשנות את החלטתו עקב שינוי בנסיבות. כמו כן, על המעסיק לפרסם תקנות המכילות את עיקרי החוק אם יש לו יותר מ-25 עובדים. מעסיק שאינו מקיים את התחייבויותיו חשוף לתביעה אזרחית.