דיני עבודה: חידושי חקיקה ופסיקה

מתחילת 2019 ניתנו מספר פסקי דין ופריטי חקיקה מעניינים הנוגעים לדיני עבודה. אלה עשויים להיות רלוונטיים לחלק גדול מהאוכלוסייה. במאמר זה, נסקור בקצרה כמה פסקי דין וחקיקה אחרונים על מנת לעזור לקוראינו להישאר מעודכנים.

העובד הנדון יהיה זכאי לקבל את מלוא שכרו בשיעור של 100% החל מהחודש הרביעי להשעייתו. התיקון נכנס לתוקף בינואר 2019. בית המשפט קבע לאחרונה כי לדיווח כוזב על שעות עבודה החוזר בשנית יש משמעות נורמטיבית, ולנוכח חזרה זו ישנה החמרה באמצעים שננקטו עבור עובד הציבור הנדון. כי אם מעסיק לא יעביר מסר חריף לעובד שלו לנוכח התנהגות בלתי הולמת חמורה, הוא עלול לשלוח מסר שגוי, המעיד על כך שהמעסיק מקבל את המצב. והדברים הללו הם, בלשון המעטה, נושאים כשמדובר ברשות מקומית ובכספי ציבור. בית המשפט קבע כי במקרים של עבירות משמעת הכרוכות בהטעיה, קשה להימנע מפיטורי העובד הסורר.

בית הדין האזורי קבע כי דרישת מעסיק שלא להשתמש בטלפון נייד בזמן העבודה היא לגיטימית, שכן המעסיק משלם לעובד שכר עבור העבודה. בהקשר זה חשוב לציין כי גם ההלכה היהודית מחמירה מאוד בנושא מעילה מצד מעסיק. על פי ההלכה, כל הפרעה שאינה קשורה בעבודתו של העובד, וללא רשות המעביד, נחשבת כעבירה של העובד על האיסור המחמיר של מעילה (שו'). א., הולם.