צו מבנה מסוכן

משמעות צו מבנה מסוכן

צו מבנה מסוכן אינו בהכרח אות לכך שהדיירים חייבים לעזוב מיד את הבניין עד שהוא יהיה בטוח. במקום זאת, זו עשויה להיות אזהרה שקיימת סכנה פוטנציאלית שיש לטפל בה. צו מבנה מסוכן נמצא גם במקרים בהם אין מדובר בסכנה מיידית לדיירים ולעוברי אורח, אלא בליקויים שיש בהם כדי להעמיד את המבנה בסכנה. יחד עם זאת, הדיירים אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מהמצב המסוכן, ולכן עליהם להיות פרואקטיביים ולפעול לתיקון המצב.

על הדיירים לדבר תחילה עם מהנדס בניין כדי ללמוד מדוע הבניין בו הם מתגוררים נחשב "בניין מסוכן" ואילו תיקונים ספציפיים יידרשו. לאחר מכן, עליהם להיעזר בחברות קבלניות מורשות לטיפול בליקויים – כאלו שיש להן את הסמכות לתקן מבנים מסוכנים. ניתן לשפץ ולחדש מבנים לא בטיחותיים לצורך הפיכתם לבטוחים. כדי להעריך את היקף הנזק ולתקן סכנות בטיחותיות, תחילה עליך לדעת את פרטי הנזק. השיקום יכול לכלול תיקון או חיזוק המעטפת החיצונית של המבנה והעמודים התומכים בו, לאחר מכן צביעת המעטפת החיצונית והוספת חיזוקים במידת הצורך לחיזוק מרפסות. זה כולל בין היתר גם סתימת סדקים במבנה, החלפת אלמנטים רופפים וחיזוק אזורים חלשים. שיפוץ מבנה יכול לכלול גם עבודות לשיפור ו/או חידוש תשתיות חשמל וגז, כמו גם טיפול ברטיבות.

לעיתים, הצורך בחידוש מבנה כתוצאה מקבלת צו מבנה מסוכן יכול להביא את דיירי הבניין להחליט לפנות לתהליך של תמ"א 38 או התחדשות עירונית או להאריך את השיפוץ מעבר לנדרש בצו מבנה מסוכן שהתקבל. עם מצוקת הדיור ששוררת בישראל, רק במקרים קיצוניים ונדירים מוחלט לפנות את המבנה.

באחריות דיירי הבניין לתקן כל ליקוי שעלול להתרחש. אם דיירי הבניין לא ינקטו פעולות לטיפול במפגעים, בית המשפט עשוי להתערב, ואף להעמידם בפני הליכים פליליים. הרשות המקומית מטילה סנקציות שונות על תושבים שאינם מקיימים את הכתוב בצו מבנה מסוכן ואינם פועלים לשינוי המצב, אך בדרך כלל מומלץ שלא להמתין עד להתערבות בית המשפט בנושא.

עורך דין צו מבנה מסוכן

מאחר ומדובר בעניין כה רציני, חשוב לעבוד עם עורך דין הבקיא בתהליך ואשר יוכל לסייע לכם בהתמודדות מול הרשויות והגורמים המקצועיים השונים. אם התקבל צו בנייה לבניין מסוכן, בעלי הדירות מחויבים לפעול לתיקון הליקויים שהתגלו והובילו למתן הצו. בעלי הדירות נדרשים לפנות למי שהוסמך לבצע את התיקונים ולשלם לו עבור שיקום וחידוש המבנים. לאחר השלמת תהליך התיקון, מהנדס בניין מוסמך יבדוק את הבניין שוב לאיתור בעיות שנותרו. המהנדס יסקור את גורמי הסיכון שהביאו למתן צו מבנה מסוכן ויקבע כי אינם קיימים יותר.

לאחר ביטול גורמי הסיכון שהובילו לצו הבנייה המסוכן, יחתום מהנדס הבניין על אישור ובו כתובה חוות דעתו המקצועית. יש להציג אישור זה לרשות המקומית שלך לפני תחילת פרויקט בנייה.

תחזוקה שוטפת יכולה למנוע ליקויי בנייה וסיכוני בטיחות. מומלץ לסקור את הבניין בצורה שוטפת ואף להזמין לצורך כך מהנדס בניין פעם בכמה שנים – הכל במטרה להימנע מקנסות ולקבל מידע מועיל בזמן כדי למנוס סיכונים ומצבים לא בטוחים בתוך ובסביבת המבנה. תמיד כדאי לבדוק את הגג לאחר כל סערה או גשם. כדי למנוע בעיות, כדאי לאטום אותו כל כמה שנים ולוודא שאין בעיות רטיבות.

חשוב להבין שלא תמיד ניתן למנוע את הליקויים, ושיהיו מקרים בהם הדיירים יבצעו את כל הפעולות החשובות – ועדיין הבניין יוכרז כמסוכן, כי ליקויים רבים נגרמים משחיקת החומר ומהעובדה שהמבנים ישנים.

מידע נוסף באתר קבוצת חי מבראשית – הסרת צו מבנה מסוכן https://www.highisrael-building.co.il